Στόχοι της εκπαίδευσης CareerBot

για συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού

Κύριος στόχος της μεικτής λύσης μάθησης είναι να παρέχει τις ικανότητες που χρειάζονται οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού για να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα ψηφιακά εργαλεία επαγγελματικού προσανατολισμού. Όπως έδειξε η αρχική μας έρευνα, υπάρχει τεράστια ζήτηση για πρακτικές γνώσεις για τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού σχετικά με την ψηφιακή ετοιμότητα και τα ψηφιακά εργαλεία και διαδικασίες συμβουλευτικής. Το έργο CareerBot προσφέρει μια προσέγγιση βασισμένη στην εμπειρία, όπου το ίδιο το Bot βρίσκεται στο επίκεντρο και πλαισιώνεται από βασικές γνώσεις σχετικά με τα εργαλεία και τις διαδικασίες ψηφιοποίησης. Η κατάρτιση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια άκρως αναγκαία προσθήκη στα υφιστάμενα προγράμματα αρχικής και περαιτέρω κατάρτισης για το τμήμα επαγγελματικού προσανατολισμού.

Δομή

Η σύμπραξη ανέπτυξε το πρόγραμμα σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό για μια κατάρτιση μικτής μάθησης 18 ωρών, με την ακόλουθη δομή:

 • 5 Μαθησιακές Ενότητες (ΜΕ) σχεδιασμένες για αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση
 • 7 Μαθησιακές Ενότητες (ΜΕ έως 45 λεπτά) που θα διδαχθούν πρόσωπο με πρόσωπο ή διαδικτυακά
 • 5 Μαθησιακές Ενότητες (ΜΕ) για την μεταφορά (της θεωρίας) στην πράξη
 • 1 Μαθησιακή Ενότητα (ΜΕ) για την προετοιμασία της τελικής αξιολόγησης

Αυτό το πρόγραμμα σπουδών δοκιμάστηκε κατά την διάρκεια της πιλοτικής κατάρτισης τον Οκτώβριο του 2023 στην Ελλάδα:

Η ομάδα – στόχος για την πρώτη πιλοτική εφαρμογή ήταν οι σύμβουλοι/επαγγελματίες επαγγελματικού προσανατολισμού των οργανισμών-εταίρων υλοποίησης, οι οποίοι στην συνέχεια θα εκπαιδεύσουν τους δικούς τους συναδέλφους και εκείνους των οργανισμών μετάδοσης (transfer organisations) σε κάθε χώρα.

Αργότερα, αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί σε τακτικά προγράμματα περαιτέρω εκπαίδευσης.

Η εφαρμογή των γνώσεων που συγκεντρώθηκαν στο πρώτο αποτέλεσμα, ‘’Περιεχόμενο και μεθοδολογία’’, και το εργαλείο CareerBot, καθώς και η εφαρμοσμένη τεχνογνωσία στην παροχή ψηφιακών και μικτών συνεδριών καθοδήγησης, θα αποτελέσουν το επίκεντρο αυτής της μικτής μάθησης.

Περιεχόμενο

Το μικτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα CareerBot:

 • Παρουσιάζει το CareerBot ως υποστηρικτικό στοιχείο για τους συμβούλους στις συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Περιγράφει τις λειτουργίες του bot, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων προστασίας δεδομένων
 • Προσδιορίζει στρατηγικές παροχής κινήτρων για την προώθηση της χρήσης του bot μεταξύ των επωφελούμενων
 • Εκπαιδεύει τους συμβούλους στην χρήση του bot ως υποστηρικτικού στοιχείου για την βελτίωση της ποιότητας των συμβουλευτικών υπηρεσιών τους
 • Παρουσιάζει συμπληρωματικές δωρεάν ψηφιακές λύσεις για την υποστήριξη των υπηρεσιών προσανατολισμού
 • Παρουσιάζει γνώσεις σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας και τις πράσινες θέσεις εργασίας

Ο ρόλος του ECVET (Ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση) στην εκπαίδευση CareerBot

Η μεθοδολογία κατάρτισης CareerBot ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές που προτείνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ακαδημαϊκών Μονάδων για το Σύστημα Επαγγελματικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), το οποίο προσδιορίζει τους βασικούς στόχους ως εξής:

 1. Διευκόλυνση της μεταφοράς, αναγνώρισης και συσσώρευσης αξιολογημένων μαθησιακών αποτελεσμάτων.
 2. Υποστήριξη ευέλικτων και εξατομικευμένων οδών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
 3. Προώθηση της δια βίου μάθησης.

(Το ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 2021)

Ενώ το ECVET (Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων για το Σύστημα Επαγγελματικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) επανεξετάστηκε από το Συμβούλιο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης το 2020 και η πρωτοβουλία έχει σταματήσει, οι στόχοι και οι αρχές του ECVET παραμένουν αλληλένδετες στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Εκπαιδευτικής Κατάρτισης και είναι πολύ σχετικές με την εφαρμογή της μεθοδολογίας κατάρτισης μας.

Ως αποτέλεσμα, το μικτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα CareerBot ακολουθεί το πλαίσιο των Ενοτήτων Μάθησης – δομημένων σε συγκεκριμένες ενότητες – που πρέπει να ολοκληρωθούν από τους εκπαιδευόμενους (συμβούλους προσανατολισμού) μέσω αυτοκατυθυνόμενης μάθησης, πρόσωπο με πρόσωπο ή διαδικτυακά, όπως υποδεικνύεται στο διάγραμμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτό το πλαίσιο επέτρεψε στους εταίρους να δημιουργήσουν συμπληρωματικά στοιχεία του προγράμματος σπουδών, τα οποία δίνονται σε ημιεπίσημο στυλ με ενεργή αλληλεπίδραση και απτά παραδοτέα στο τέλος μέσω αυτόαξιολόγησης και ανατροφοδότησης.

Συμπερασματικά, η εκπαίδευση CareerBot αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης σύμφωνα με τις αρχές της δια βίου μάθησης για συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτών Επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτικών, μεντόρων, συμβούλων και προσωπικού, που μπορούν να εφαρμόσουν τις νέες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν με τις ομάδες-στόχους τους με βάση μια προσαρμοσμένη προσέγγιση στις ανάγκες των επωφελούμενων.

Βασική δομή της διαδικασίας κατάρτισης

Προϋπόθεση για την αίτηση συμμετοχής στην εκπαιδευτική μας διαδικασία είναι ο συμμετέχων να είναι έμπειρος επαγγελματίας στον τομέα της συμβουλευτικής εργασίας και σταδιοδρομίας (π.χ. σύμβουλος, εκπαιδευτής, δάσκαλος, εργαζόμενος με νέους κ.λπ.). Η κατάρτιση CareerBot δεν είναι κατάρτιση για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, αλλά μια περαιτέρω κατάρτιση για έμπειρους συμβούλους που θέλουν να μάθουν περισσότερα για το εργαλείο Bot και τα θέματα της ψηφιοποίησης και των νέων ευκαιριών εργασίας στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι όλοι οι αιτούντες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να κατανοήσουν την προσέγγιση CareerBot όπως περιγράφεται στο παρόν έγγραφο.

1 – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Η διαδικασία κατάρτισης ξεκινά με την συμφωνία μάθησης, η οποία διευκρινίζει τα προηγούμενα προσόντα και τα ατομικά κίνητρα του εκπαιδευόμενου. Η παρούσα συμφωνία μάθησης υπογράφεται μεταξύ του εκπαιδευόμενου και του οργανισμού έκδοσης.

2 – ΑΥΤΟΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ

Μόλις υπογραφεί η Συμφωνία Μάθησης, ο συμμετέχων λαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχεδιαστεί για αυτοδιδασκαλία: Ενότητα 1 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Πράσινες Θέσεις εργασίας και ενότητα 2 – ψηφιακές ικανότητες που απαιτούνται στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Το παρεχόμενο υλικό θα πρέπει να μελετηθεί πριν παρακολουθήσετε τις εκπαιδευτικές συνεδρίες πρόσωπο με πρόσωπο.

3 – ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΠΡΌΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΌΣΩΠΟ / WEBINAR

Οι ακόλουθες ενότητες είναι προτιμότερο να διδάσκονται πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά υπάρχει επίσης η δυνατότητα διοργάνωσης διαδικτυακών σεμιναρίων εάν χρειαστεί: Ενότητα 3 – Εργασία με το CareerBot στην Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Ενότητα 4 – Συμπληρωματικές δωρεάν ψηφιακές λύσεις για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Ανάλογα με τις διαφορετικές προσφορές των παροχών κατάρτισης, αυτές μπορούν είτε να πραγματοποιηθούν σε μια πλήρη ημέρα κατάρτισης είτε να χωριστούν σε 2 ημέρες (ή διαδικτυακά σεμινάρια). Συνολικά οι τρεις ενότητες αντιστοιχούν σε 8 Ενότητες Μάθησης (ΜΕ έως 45 λεπτά).

4 – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Οι συνεδρίες πρόσωπο με πρόσωπο ακολουθούνται από πρακτική άσκηση. Οι σύμβουλοι θα πρέπει να ενσωματώσουν την μέθοδο στον δικό τους εργασιακό περιβάλλον και να βοηθήσουν περαιτέρω οργανισμούς υλοποίησης στην χώρα τους. (βλ. Ενότητα 5). Κάθε Μαθησιακή Μονάδα (Μαθησιακή Ενότητα 1- Μαθησιακή Ενότητα 5) προσφέρει χώρο στους συμβούλους να προβληματιστούν σχετικά με το περιεχόμενο και την εμπειρία της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και του προγράμματος σπουδών.

5 – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αυτή η ενότητα εκμάθησης δεν παρέχει πρόσθετες πληροφορίες ή περιεχόμενο στο εκπαιδευτικό μάθημα, αλλά επικεντρώνεται στην τεκμηρίωση και την παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την εμπειρία ολοκλήρωσης του μαθήματος, την πιλοτική εφαρμογή του CareerBot και εργασιών από προηγούμενες ενότητες μάθησης με επωφελούμενους πελάτες. Ως αποτέλεσμα, η τεκμηρίωση που αναφέρεται στην ενότητα πόροι κάθε μαθησιακής ενότητας στην ενότητα 5.

6 – ΤΕΛΙΚΉ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ & ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΌΤΗΣΗ

Τέλος, οι επαγγελματίες πρέπει να καταγράφουν την ατομική τους μαθησιακή διαδικασία. Η τελική ομιλία εμπειρογνωμόνων αξιολογεί τη συμμόρφωση με τα κριτήρια του CareerBot και απαιτείται για την εσωτερική πιστοποίηση.

Περιγραφή των μαθησιακών ενοτήτων

Ενότητα 1: Ψηφιακός μετασχηματισμός και πράσινες θέσεις εργασίας

Η ενότητα 1 έχει σχεδιαστεί για αυτοδιδασκαλία για να παρέχει στους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού μια συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα θέματα του ψηφιακού μετασχηματισμού και των πράσινων θέσεων εργασίας από μια ευρωπαϊκή προοπτική και συμπληρώνεται από μια εκτενή συλλογή συνδέσμων και βιβλιογραφίας, η οποία χρησιμεύει ως ένα είδος <<βιβλίου αναφοράς>> που συνοδεύει τους συμβούλους καθ’ όλη την διάρκεια της εκπαίδευσης CareerBot. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους επαγγελματίες όσο τον δυνατόν περισσότερες βασικές πληροφορίες, προκειμένου να τους προετοιμάσουμε βέλτιστα για την εκπαίδευση με το εργαλείο CareerBot στις επόμενες ενότητες.

Η ενότητα 1 προσφέρει επίσης ασκήσεις για να βοηθήσει τους ασκούμενους να εφαρμόσουν αυτά που έχουν μάθει. Τέλος, οι σύμβουλοι θα ανακαλύψουν μια λίστα ελέγχου σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αξιολογήσουν τι έχουν μάθει για τον εαυτό τους.

Αν και ζητήματα της ψηφιοποίησης και των πράσινων θέσεων εργασίας συχνά αλληλεπικαλύπτονται, θα τα συζητήσουμε ξεχωριστά εδώ για να παράσχουμε μια σαφέστερη εικόνα.

Υπάρχουν δύο Μαθησιακές Ενότητες στην Ενότητα 1:

 • Μαθησιακή Ενότητα 1: Ψηφιοποίηση στην Ευρώπη: ευκαιρίες, προκλήσεις και επιπτώσεις
 • Μαθησιακές Ενότητα 2: Πράσινες θέσεις εργασίας: νέες απαιτήσεις και ευκαιρίες

Ενότητα 2: Ψηφιακές ικανότητες που απαιτούνται στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Η ενότητα 2 διερευνά τον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Εξετάζει την ιστορία και τις τρέχουσες ψηφιακές τάσεις (όπως η τεχνητή νοημοσύνη ή τα chatbots) στον επαγγελματικό προσανατολισμό και παρουσιάζει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων και τονίζει την σημασία τους για τους συμβούλους σταδιοδρομίας και τους επωφελούμενους. Η ενότητα αναλύει περαιτέρω την σημασία των αξιόπιστων πληροφοριών για την αγορά εργασίας για την παροχή συμβούλων σταδιοδρομίας και δίνει δύο παραδείγματα σχετικών συνόλων δεδομένων πριν από την προσθήκη πληροφοριών για συγκεκριμένες χώρες.

Υπάρχουν τρείς Μαθησιακές Ενότητες στην Ενότητα 2:

 • Μαθησιακή Ενότητα 1: Ψηφιακός επαγγελματικός προσανατολισμός και ψηφιακές τάσεις για συμβούλους
 • Μαθησιακή Ενότητα 2: Ψηφιακός γραμματισμός και αξιολόγηση ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Μαθησιακή Ενότητα 3: Πληροφορίες για την αγορά εργασίας και δύο παραδείγματα

Ενότητα 3: Συνεργασία με το CareerBot στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Η Ενότητα 3 ‘’Συνεργασία με το CareerBot στην Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας’’ στοχεύει να ενθαρρύνει τους συμβούλους σταδιοδρομίας να συμμετάσχουν σε μια βαθύτερη διερεύνηση των βασικών χαρακτηριστικών του CareerBot Chatbot και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρακτικά και αποτελεσματικά στην Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. Χρησιμοποιώντας αυτή τη μεθοδολογία, οι σύμβουλοι θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά από τα άτομα που αναζητούν εργασία για την συλλογή σχετικών, προσαρμόσιμων πληροφοριών σχετικά με την αγορά εργασίας και γενικών συμβουλών σχετικά με τον καλύτερο τρόπο υποβολής αιτήσεων για θέσεις εργασίας.

Υπάρχουν πέντε Μαθησιακές Ενότητες στην Ενότητα 3:

 • Μαθησιακή Ενότητα 1 – Η πρακτική εφαρμογή των Περσόνων Χρηστών ως εργαλείων μάθησης σε μια μεθοδολογία CareerBot
 • Μαθησιακή Ενότητα 2 – Chatbots στον επαγγελματικό προσανατολισμό και εισαγωγή στο εργαλείο CareerBot
 • Μαθησιακή Ενότητα 3 – Παρουσίαση του εργαλείου CareerBot στους δικαιούχους και χρήση μεθοδολογίας CareerBot πριν από τη συμβουλευτική.
 • Μαθησιακή Ενότητα 4 – Χρήση μεθοδολογίας CareerBot κατά τη διάρκεια και μετά τη συμβουλευτική
 • Μαθησιακή Ενότητα 5 – Ασκήσεις παιχνιδιού ρόλων ως εργαλεία μάθησης σε μια μεθοδολογία CareerBot

Ανασκόπηση και ανατροφοδότηση του Bot και φαντασία αποτελεσματικών τρόπων χρήσης του Bot στην πράξη.

Ενότητα 4: Συμπληρωματικές δωρεάν ψηφιακές λύσεις για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Η ενότητα 4 στοχεύει στην παροχή μιας ολοκληρωμένης εικόνας συμπληρωματικών δωρεάν ψηφιακών λύσεων για επαγγελματικό προσανατολισμό, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με μια μεθοδολογία CareerBot. Η ενότητα στοχεύει να αναδείξει πώς τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά σε πρακτικές επαγγελματικού προσανατολισμού, συμπληρώνοντας, αλλά όχι υποκαθιστώντας, το έργο του επαγγελματία.

Στην συνέχεια, η Ενότητα 4 θα εξετάσει τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα τοπικά προσαρμοσμένα εργαλεία στις χώρες εταίρους και πρόσθετους πόρους για τους συμβούλους (Αναφορά ψηφιακών εργαλείων που αναφέρονται στην Ενότητα 2). Οι σύμβουλοι καλούνται να διερευνήσουν μια σειρά ψηφιακών εργαλείων που προτείνονται κατά την διάρκεια της κατάρτισης τόσο από την ΕΕ όσο και από την τοπική προοπτική.

Υπάρχουν δύο Μαθησιακές Ενότητες στην Ενότητα 4:

 • Μαθησιακή Ενότητα 1 – Τι είναι η ψηφιακή λύση; Διερευνήθηκε χρησιμοποιώντας μια μελέτη περίπτωσης και πώς οι ψηφιακές λύσεις μπορούν να ενσωματωθούν σε μια διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Μαθησιακή Ενότητα 2 – Ευρωπαϊκές και τοπικές ψηφιακές λύσεις στο πλαίσιο· Εξερεύνηση νέων εργαλείων.

Ενότητα 5: Μεταφορά στην πράξη, Τεκμηρίωση &; Προβληματισμός

Η ενότητα 5 παρέχει το πλαίσιο για την μεταφορά μια μεθοδολογίας CareerBot και την μάθηση στην πράξη. Κάθε Μαθησιακή μονάδα (Μαθησιακή Ενότητα 1- Μαθησιακή Ενότητα 5) προσφέρει χώρο στους Συμβούλους να προβληματιστούν σχετικά με το περιεχόμενο και την εμπειρία της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και του προγράμματος σπουδών. Η ενότητα 5 παρέχει ένα σχέδιο για το πώς οι σύμβουλοι θα πρέπει να δοκιμάσουν μια μεθοδολογία CareerBot με πραγματικούς επωφελούμενους (τουλάχιστον έναν) στους δικούς τους οργανισμούς. Ζωτικής σημασίας για την μεταφορά της μεθοδολογίας CareerBot στην πράξη είναι ο τρόπος με τον οποίο οι σύμβουλοι θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσουν πώς το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά από άτομα που αναζητούν εργασία για την συλλογή σχετικών, προσαρμόσιμων πληροφοριών σχετικά με την αγορά εργασίας, τον τρόπο υποβολής αιτήσεων για θέσεις εργασίας και τους περιορισμούς της. Αυτή η τελική Ενότητα Μάθησης θα αποτελείται από μια τεκμηρίωση και αντανάκλαση του ταξιδιού κάποιου καθ’ όλη την διάρκεια της εκπαίδευσης CareerBot.

Υπάρχουν έξι Μαθησιακές Ενότητες στην Ενότητα 5:

 • Μαθησιακή Ενότητα 1 – Η συμφωνία μάθησης και γιατί είναι σημαντική.
 • Μαθησιακή Ενότητα 2 – Μεταφορά στην πράξη: Εξελισσόμενες προσεγγίσεις επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Μαθησιακή Ενότητα 3- Μεταφορά στην πράξη: Πριν από μια συνεδρία συμβουλευτικής: Δοκιμαστική εμπειρία με τον πελάτη
 • Μαθησιακή Ενότητα 4- Μεταφορά στην πράξη: χρήση μεθοδολογίας CareerBot κατά τη διάρκεια και μετά από μια συνεδρία καθοδήγησης
 • Μαθησιακή Ενότητα 5 – Μεταφορά στην πράξη: Ψηφιακές λύσεις και μεθοδολογία CareerBot
 • Μαθησιακή Ενότητα 6 – Τεκμηρίωση και προβληματισμός.