Καλώς ήρθατε στο CareerBot. Εδώ θα βρείτε τους όρους χρήσης για την υπηρεσία chatbot καριέρας.
Με την πρόσβαση και την χρήση του CareerBot, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε με αυτούς τους όρους:

1. Σκοπός της υπηρεσίας

Το CareerBot είναι μια αυτοματοποιημένη ψηφιακή υπηρεσία που παρέχει επαγγελματικό προσανατολισμό και πληροφορίες για την αγορά εργασίας. Προορίζεται ως συμπληρωματικό εργαλείο για την λήψη αποφάσεων σχετικά με την σταδιοδρομία και δεν υποκαθιστά την επαγγελματική συμβουλευτική.

2. Ακρίβεια των πληροφοριών

Το CareerBot βασίζεται σε αλγορίθμους και προ-προγραμματισμένα δεδομένα για την δημιουργία απαντήσεων. Αν και προσπαθούμε να παρέχουμε ακριβείς πληροφορίες, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται από το CareerBot θα είναι ακριβή, πλήρη ή εφαρμόσιμα στις δικές σας ατομικές συνθήκες.

3. Επαγγελματικές συμβουλές

Το CareerBot δεν είναι αδειοδοτημένη υπηρεσία συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και δεν παρέχει εξατομικευμένες επαγγελματικές συμβουλές. Οι χρήστες θα πρέπει να συμβουλεύονται ειδικευμένους επαγγελματίες για ειδική καθοδήγηση σταδιοδρομίας προσαρμοσμένη στις προσωπικές τους ανάγκες.

4. Περιορισμός της ευθύνης

Οι δημιουργοί τους CareerBot δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες, έμμεσες τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές που προκύπτουν από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας ή για τυχόν πληροφορίες που λαμβάνονται από το chatbot.

5. Ιδιωτικό απόρρητο και χρήση δεδομένων

Η CareerBot δεσμεύεται για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών και δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες της. Οι αλληλεπιδράσεις με το CareerBot είναι ανώνυμες και λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες παραμένουν εμπιστευτικές. Οι χρήστες ενημερώνονται ότι οι πληροφορίες που επιλέγουν να αποκαλύψουν κατά την διάρκεια της αλληλεπίδρασης με το CareerBot είναι στην δική τους διακριτική ευχέρεια και συνιστούμε να μην μοιράζονται ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες μέσω της διασύνδεσης του chatbot.

6. Πνευματική ιδιοκτησία και πόροι

Το περιεχόμενο και οι εκπαιδευτικοί πόροι που παρέχονται από το CareerBot αποτελούν μέρος μιας ανοικτής εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας, η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+.
Διατίθενται ελεύθερα για προσωπική και εκπαιδευτική χρήση, με σκοπό την υποστήριξη και την ενίσχυση του επαγγελματικού προσανατολισμού. Ενώ οι χρήστες ενθαρρύνονται να ασχοληθούν με αυτούς τους πόρους και να τους μοιραστούν, αναμένεται να γίνεται σωστή αναφορά στο CareerBot και στο πρόγραμμα Erasmus+ ως πηγή. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή παράγωγα έργα θα πρέπει να κοινοποιούνται με τους ίδιους ανοικτούς όρους, συμβάλλοντας στην κοινότητα και τιμώντας το πνεύμα της ανοικτής εκπαίδευσης.

7. Αλλαγές στην υπηρεσία

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να αναστείλουμε ή να διακόψουμε το CareeBot ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στις λειτουργίες ή την παύση της υπηρεσίας συνολικά.

8. Συμπεριφορά των χρηστών

Οι χρήστες δεν πρέπει να κάνουν κατάχρηση του CareeBot. Η κακή χρήση περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, την παρέμβαση στην υπηρεσία, την προσπάθεια πρόσβασης σε αυτήν με μέθοδο διαφορετική από την παρεχόμενη διεπαφή ή την χρήση του CareerBot για παράνομους σκοπούς.

9. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες όροι διέπονται από τους νόμους της χώρας όπου βρίσκεται η έδρα της διαχειρίστριας εταιρείας της CareerBot, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.

10. Αποδοχή των όρων

Με την χρήση του CareerBot, οι χρήστες θεωρείται ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους παρόντες όρους. Οι χρήστες που δεν συμφωνούν με αυτούς τους όρους θα πρέπει να απέχουν από την χρήση της υπηρεσίας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με αυτούς τους όρους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας https://careerbot.eu .

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Οι παρόντες όροι ισχύουν από την ημερομηνία της πρώτης χρήσης του CareerBot από εσάς.