Επαγγελματική καθοδήγηση με βάση το Chatbot
Ιούνιος 2023 | 2o ενημερωτικό δελτίο
Οι αταίροι του έργου σχετικά με τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας σκοπεύουν να
εφαρμόσουν μια μεθοδολογία και ένα εργαλείο συμβουλευτικής σταδιοδρομίας
βασισμένο σε chatbot, το οποίο με την ενίσχυση μιας διευκολυνόμενης μικτής συνεδρίασης
συμβουλευτικής θα παρέχει τρέχουσες πληροφορίες για την αγορά εργασίας και γενικές
συμβουλές στους αιτούντες εργασία. Το εργαλείο CareerBot θα εξοπλίσει τους
επαγγελματίες του επαγγελματικού προσανατολισμού με ένα chatbot βασισμένο στην
τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο θα παράγει δυναμικά εξωτερικά δεδομένα χρησιμοποιώντας
διάφορες διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (API) για να παρέχει εξατομικευμένες
πληροφορίες για την αγορά εργασίας (LMI) και γενικές συμβουλές σχετικά με την υποβολή
αιτήσεων για εργασία με βάση τις ανάγκες των πελατών τους. Με αυτόν τον τρόπο το έργο
στοχεύει στην ενδυνάμωση των περιθωριοποιημένων ατόμων που αναζητούν εργασία στην
πορεία τους προς την απασχόληση.

Read more….

Categories:

Comments are closed