Καθοδήγηση καριέρας  βασισμένη σε chatbot

Η σύμπραξη CareerBot επιδιώκει να βελτιώσει την ψηφιακή ετοιμότητα του τομέα του
επαγγελματικού προσανατολισμού με την εφαρμογή της μεθοδολογίας και του
εργαλείου CareerBot, τη διευκόλυνση μικτών συνεδριών καθοδήγησης και τη χρήση
προσαρμοσμένων πληροφοριών για την αγορά εργασίας (LMI) για την ενδυνάμωση των
περιθωριοποιημένων αναζητούντων εργασία. Θέλουμε να θέσουμε τους επαγγελματίες
του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο επίκεντρο και να τους βοηθήσουμε – και

τους οργανισμούς τους – στο δρόμο της ψηφιοποίησης, ώστε να μπορούν να
συμβουλεύουν τους πελάτες τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο [..].

 

Read More..

Categories:

Comments are closed