Καλώς ήρθατε στο CareerBOT

CareerBOT: Συμβουλευτική Καριέρας με βάση το Chatbot

Η σύμπραξη CareerBot επιδιώκει να βελτιώσει την ψηφιακή ετοιμότητα του τομέα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού με την εφαρμογή της μεθοδολογίας και του εργαλείου CareerBot, τη διευκόλυνση μικτών συνεδριών καθοδήγησης και τη χρήση εξατομικευμένων πληροφοριών για την αγορά εργασίας (LMI) για την ενδυνάμωση περιθωριοποιημένων ατόμων που αναζητούν εργασία. Θέλουμε να θέσουμε τους επαγγελματίες του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο επίκεντρο και να τους βοηθήσουμε – και τους οργανισμούς τους – στο δρόμο της ψηφιοποίησης, ώστε να μπορούν να συμβουλεύουν τους πελάτες τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η σύμπραξη CareerBot περιλαμβάνει 6 εταίρους από 4 χώρες με διαφορετικά προφίλ:

Hafelekar (Project Leader, Αυστρία):

Tiroler Soziale Dienste (Αυστρία)

Active Citizens Partnership (Ελλάδα)

Consultoría de Innovación Social (Ισπανία)

Pontydysgu bridge to learning (Ισπανία)

Ballymun Job Centre (Ιρλανδία)

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση αντανακλά μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.