Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Σχετικά με εμάς

CareerBOT: Συμβουλευτική Καριέρας με βάση το Chatbot

Η σύμπραξη CareerBot επιδιώκει να βελτιώσει την ψηφιακή ετοιμότητα του τομέα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού με την εφαρμογή της μεθοδολογίας και του εργαλείου CareerBot, τη διευκόλυνση μικτών συνεδριών καθοδήγησης και τη χρήση εξατομικευμένων πληροφοριών για την αγορά εργασίας (LMI) για την ενδυνάμωση περιθωριοποιημένων ατόμων που αναζητούν εργασία. Θέλουμε να θέσουμε τους επαγγελματίες του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο επίκεντρο και να τους βοηθήσουμε – και τους οργανισμούς τους – στο δρόμο της ψηφιοποίησης, ώστε να μπορούν να συμβουλεύουν τους πελάτες τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Με τη βοήθεια της μεθοδολογίας μας, οι αναζητούντες εργασία θα μπορούν να συλλέγουν σχετικές πληροφορίες πριν και μετά τις προσωπικές συνεντεύξεις, ώστε οι πολύτιμες προσωπικές υπηρεσίες να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Με το έργο “CareerBot” προτείνουμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στον ρόλο του επαγγελματικού προσανατολισμού, ο οποίος έγινε πιο απαιτητικός και πρέπει να προσαρμοστεί ταχύτερα και πιο ευέλικτα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του νέου κόσμου της εργασίας.

Το έργο CareerBot περιλαμβάνει 4 κύρια αποτελέσματα του έργου:

– Περιεχόμενο και μεθοδολογία του CareerBot
– Εργαλείο CareerBot
– Μικτή κατάρτιση CareerBot για τον επαγγελματία επαγγελματικού προσανατολισμού
– Εγχειρίδιο μεταφοράς για την εφαρμογή με έμφαση στην οργανωτική ανάπτυξη (OD)

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα μια εκπαιδευτική εκδήλωση για τους Υπαλλήλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού και θα διοργανωθούν δέκα εκδηλώσεις προώθησης και παρουσίασης του έργου προς το τέλος του έργου για να μοιραστούν τη μάθηση και να εμπλακούν με όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να ενημερωθούν για το νέο εργαλείο CareerBot και τα οφέλη του.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Νοέμβριος 2021 έως Αύγουστος 2024

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Hafelekar  (Αυστρία): Ερευνητικό Κέντρο

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση αντανακλά μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.